Skip to content

HRevolution 2020

הכנס מיועד לבכירים ובכירות מקבלי החלטות מתחום ניהול המשאב האנושי בארגונים וחברות – מנכ"לים, סמנכ"לי מש"א, מנהלי מש"א, מנהלי רווחה, מנהלי פיתוח ארגוני, מנהלי הדרכה, מנהלי גיוס וכיוצ"ב.

לא תתאפשר כניסה למי שאינו נמנה עם קהל היעד הנ"ל.

ההגעה לכנס מותנית באישור ההפקה אשר יישלח בהמשך למייל.

פרטים אישיים

הנך רשאי להסיר את הסכמתך לקבל חומרים שיווקים בכל עת. 

מערכת TheMarker/ קבוצת הארץ לא תישא בכל אחריות שהיא ישירה או עקיפה, למודעות ו/או פרסומים מטעמן של חברות אחרות המשתתפות בוועידה ו/או נותנות את חסותן לה, לרבות לתוכנם, לנכונותם או למשלוחם של פרסומים כאמור. 

המידע שנרשם על ידך למעט פרטי התשלום ישמר במאגר המידע של TheMarker/ קבוצת הארץ ונתוני החסות בוועידה ולא יימסר לצדדים שלישיים, מובהר כי מסירת המידע הנ"ל אינה חובה. 

ליצירת קשר: knasim@themarker.com

במסגרת הכנס יתקיימו סדנאות מקצועיות ללא עלות שיועברו ע"י צוות המומחים של חברת Leave a Mark. הסדנאות יעסקו בסטוריטלינג להעברת מסרים אפקטיביים למנהלים ועובדים, ומיתוג מעסיק סטוריטלינג למודעות דרושים בעולם החדש.

הסדנאות יעניקו כלים מעשיים בתחומים אלו ויחשפו אתכם לעולם המרתק של סטוריטלינג והעברת מסרים אפקטיביים על מנת להגיע לתוצאות עסקיות ואישיות גבוהות.

עלות השתתפות
תשלום
פריט כמות מחיר ליחידה מחיר
סכום ביניים
הנחה
סה״כ
0.00

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין

אפשרויות נגישות

גודל גופן

ניגודיות